De juiste boom op de juiste plaats(Project)management en adviesBoomtechnisch onderzoek Boomveiligheid en VTAEcologische oeversBoomstambeschoeiingEchte bomen? LinksE-mail

a

Arme grond, te ondiep geplant, niet vastgezet en toch gezond?

Een wintergroene eik (Quercus ilex), gefotografeerd in Wales (bovenste twee foto’s rechts).

De boom houdt ‘moeizaam’ zijn stuifduintje in stand. Toch oogt de boom gezond ondanks de droge en voedselarme grond en de winderige omstandigheden. Zo kan struinen en rondkijken in de natuur ons veel leren over bomen en hun groeiplaats.

Er komen schijnbaar steeds meer ziekten en plagen die bomen en struiken in het openbaar groen belagen. En dan ook zo massaal dat hele populaties eronder te lijden hebben. Komt dit door de groeiplaats, door de plantwijze, door de soortkeuze of zijn er nog andere oorzaken? Bijgaande foto toont aan dat te ondiep planten blijkbaar haast niet mogelijk is, te diep planten leidt bijna altijd tot problemen. Staat onze werkwijze en manier van denken over het groen te ver van de natuur af?

Wilt u hier een boom over opzetten, een gedegen advies en/of ondersteuning voor uw groenafdeling? info@hortusformosus.nl