WelkomDe juiste boom op de juiste plaatsOndersteuning van uw organisatie Boomveiligheid en VTAEcologische oeversBoomstambeschoeiingEchte bomen? LinksE-mail

‘Arbor formosus’ boomtechnisch onderzoek

Een esdoornlaan ergens in een gemeente in Zuid-Holland. Op het oog een mooie laan, toch vraagt de boomeigenaar zich af waarom niet alle bomen vol in blad zitten en er dode topjes te zien zijn in de kroon en of de laan “oud” kan worden. Deze en andere boomtechnische vragen kunnen worden voorgelegd aan ‘Arbor formosus’, voor een gedegen onderzoek en advies.

'Arbor formosus' kan uw organisatie ondersteunen bij "bomen en groen" of een onafhankelijk onderzoek voor u uitvoeren, betreffende o.a.:

• Inrichting en sortimentskeus

• Aanplantadvies incusief plantplaats/bodemverbetering

• Begeleiding inkoop plantmateriaal

• Groeiplaats-onderzoek en onderzoek naar stabiliteit, stam, groei, gezondheid en vitaliteit

• Haalbaarheidsonderzoek boomverplanting

• Boomeffect analyse (BEA)

• Inventarisatie

• Boomveiligheidscontrole (VTA)

• Nader technisch onderzoek

info@hortusformosus.nl