WelkomDe juiste boom op de juiste plaatsBoomtechnisch onderzoek Boomveiligheid en VTAEcologische oeversBoomstambeschoeiingEchte bomen? LinksE-mail

Grijs en groen

Openbare ruimte zonder groen is ondenkbaar, zeker in dicht bebouwde centra is groen gewenst. Het groen moet vaak wel concurreren met grijs en blauw. Welke bomen, heesters en/of andere beplanting wordt er gekozen en hoe maak je de omstandigheden zo dat de beplanting ook echt tot wasdom kan komen. Hiervoor is specialistische kennis nodig en is die aanwezig in uw organisatie? Op projectbasis of op urenbasis kan 'Hortus formosus' deze kennis voor u invullen.

Beplantingsdeskundige

Welke bomen, heesters, bosplantsoen, rozen, bodembedekkers (soorten/cultuurvariëteiten), op welke plaats en hoe beheer je die beplanting? 'Hortus formosus' kan uw beplantingsplannen toetsen en uw organisatie ondersteunen bij inkoop en realisatie van projecten

Producten en diensten

Wilt u hier een boom over opzetten, een gedegen advies en/of ondersteuning voor uw groenafdeling? info@hortusformosus.nl

਀ ਀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀⼀栀琀洀氀㸀