WelkomDe juiste boom op de juiste plaatsOndersteuning van uw organisatieBoomtechnisch onderzoek Boomveiligheid en VTABoomstambeschoeiingEchte bomen? LinksE-mail

Natuurvriendelijke en ecologische oevers.

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap (Handreiking Natuurvriendelijk Oevers, Hoogheemraadschap van Rijnland, juli 2003). Te Nieuwveen is ‘Maarten H. van Atten’ betrokken bij de aanleg van een boomstambeschoeiing. In een particuliere tuin te Boskoop heeft ‘van Atten tuinen’ op advies van Maarten H. van Atten een beschoeiing aangelegd van wilgetenen. Op de foto's van een boomstambeschoeiing na twee jaar is goed te zien dat deze geheel "opgaat" in het landschap. Voor kikkers, salamanders, insecten e.d. vormen beide typen beschoeiing in tegenstelling tot een "klassieke" beschoeiing geen opstakel. Er zijn nog meer natuurvriendelijk oplossingen, 'Hortus formosus' zoekt ook voor u graag een passende oplossing.

klik op de foto voor voorbeelden

info@hortusformosus.nl