WelkomOndersteuning van uw organisatieBoomtechnisch onderzoek Boomveiligheid en VTAEcologische oeversBoomstambeschoeiingEchte bomen? LinksE-mail

"De juiste boom op de juiste plaats".

Sortimenstadvies

Planten gedijen het beste als ze “lekker in hun vel” zitten. Openbaar groen laat helaas maar al te vaak planten zien die dat niet zitten. Sortimentskeuze, wijze van planten, bodemgesteldheid (en bodemverbetering) zijn enkele van de facetten die het welzijn van boom en plant bepalen. De bloedingsziekte en de oprukkende massaria tonen weer aan hoe een (te) beperkte variatie tot grote problemen leid.

Deskundigheid en ondersteuning

Maarten H. van Atten heeft de kennis in huis om gemeenten en bedrijven te begeleiden bij projecten en bedrijfsvoering, op het gebied van sortiment en bodem, en op diverse andere gebieden, bijvoorbeeld beleidsvraagstukken, ondersteuning, directievoering enz. Per project is dit mogelijk en als (tijdelijke) ontersteuning van uw team. Zo heeft Maarten H. van Atten voor de gemeente Nieuwkoop een bomennota geschreven, de kapverordening herzien en de monumentale en beschermwaardige bomen in kaart gebracht. Invatarisatie, boomonderzoek, interim-management zijn uitgevoerd in opdracht van o.a. Rijkswaterstaat, Gemeente Vlaardingen, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuwkoop en stadsdeel osdorp.

Inventarisatie

Ook voor onderhoud van vooral grotere en professioneel onderhouden tuinen, parken en andere is een goede inventarisatie van de beplanting een solide basis voor het onderhoudsplan. ‘Hortus formosus’ heeft de kennis in huis om beplantingen van kleine en grote projecten te inventariseren. Inventarisatien van bomen kunnen we desgewenst direct koppelen aan de Visual Tree Assesment(VTA). Hierbij kan ook de conditie en de vitaliteit van de bomen geinventariseerd worden.

Klik op een foto voor een vergroting.

Voor meer planten(beschijvingen)"klik hier".